Regulamin


Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego „Joanna” w Wojnowo 2023r.

 1. Korzystanie z domków letniskowych dozwolone jest po dokonaniu zapłaty lub zadatku.
 2. Użytkownik domku nie ma prawa przyjmowania na nocleg osób trzecich jak również nie może samodzielnie przekazywać domku innym osobom.
 3. Doba noclegowa zaczyna się od 17:00 a Kończy o 16:00
 4. Wizyty w domkach dozwolone są wyłącznie w godzinach od 10.00 do 20.00 za zgodą Ośrodka.
 5. Korzystający z ośrodka wypoczynkowego zobowiązani są do zachowania czystości i porządku w domkach jak i na terenie ośrodka, w przypadku  niedostosowania sie do pkt 5 pobyt możne zostać natychmiastowo skrócony.
 6. Osoby wypoczywające zobowiązane są do usunięcia nieczystości po swoich psach, kotach.
 7. Za wszelkiego rodzaju zniszczenia zaginięcia wyposażenia lub zagubienia kluczy, odpowiadają materialnie osoby korzystające w danym okresie z domków letniskowych.
 8. Zniszczenia dewastacje rozliczane będą w/g cennika na podstawie FV.
 9. Odbiór stanu technicznego domku nastąpi w dniu wyjazdu użytkownika do godz. 16:00.
 10. Cisza nocna obowiązuje bezwzględnie od godz. 22.00 do 6.00.
 11. Korzystający z domków zobowiązani są do przestrzegania przepisów p.poż i BHP.
 12. W szczególności zabrania się:
  – prowadzenia gier hazardowych,
  – uprawiania jakiegokolwiek handlu,
  – niszczenia wyposażenia sprzętu ośrodka wypoczynkowego,
  – wynoszenia i przenoszenia z domków przedmiotów stanowiących ich wyposażenie,
  – przebywania na terenie ośrodka wypoczynkowego w stanie nietrzeźwym,
  – nadużywania na terenie ośrodka napojów alkoholowych lub innych środków zabronionych Prawnie.
 13. Prosimy nie przechowywać w domkach pieniędzy, kosztowności, papierów wartościowych w przypadku zaginięcia ośrodek nie odpowiada.
 14. Płatność za domek jest z góry za pobyt, a w razie nagłego wyjazdu lub rezygnacji nie ma zwrotu opłaty za dany okres wypoczynku.
 15. W domkach letniskowych obowiązuje całkowity zakaz palenia (kara pobierana z Kaucji za palenie 100 zł).
 16. Dzieci korzystające z placu zabaw powinny być pod opieka dorosłych, a w szczególności dzieci do lat 5.
 17. Psy na terenie ośrodka mogą przebywać tylko i wyłącznie w kagańcu oraz na smyczy.
 18. Zabrania się wykorzystywania infrastruktury ośrodka (kanapy, łóżka, pościel itp.) jako legowiska, miejsca odpoczynku dla psów, kotów. Każdy właściciel czworonoga musi zapewnić legowisko we własnym zakresie.
 19. Na terenie ośrodka znajduję się parking niestrzeżony, właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń.
 20. Do przestrzegania niniejszego regulaminu zobowiązuje się wszystkich użytkowników domków letniskowych w Wojnowo na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Joanna”.
 21. Ośrdodek Dziękuje za akceptacje oraz wyrozumiałość .